„Integra Inženjering“ d.o.o. Banja Luka raspisuje KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

I

  1. Radnik na održavanju – kućni majstor……………………………. 1 izvršilac

II Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

  1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

III Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

  1. 1. KV elektro ili mašinske struke (električar/mašinbravar),
  2. 1. radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima održavanja ili izvođenja kućnih instalacija.

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:
Opšti uslovi:
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.
Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

  1. diploma o završenom obrazovanju,
  2. dokaz o prethodnom radnom iskustvu.

V Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 01.11.2019. godine.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
“Integra Inženjering” d.o.o. Banja Luka, Trg Republike Srpske 8/XIII, 78 000 Banja Luka

 

email:

milica.kremenovic@integralgrupa.com,
zeljka.kajkut@integralgrupa.com,
sanja.milojevic@integralgrupa.com

 

Kontakt telefon: 051/337-453.