TOP MENADŽMENT

…sa vizijom i značajnim iskustvom čine:

Milan Joka, dipl.inž.građevine, Direktor
Maja Praštalo, Pomoćnik direktora za ekonomsko-komercijalne, kadrovske i opšte poslove
Tamara Regodić Stanković, Pomoćnik direktora za ekonomsko-komercijalne, kadrovske i opšte poslove
Nikolina Savić, dipl.ekonomista, Finansijski direktor
Biljana Kondić, dipl.pravnik, Direktor sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova
Vojislav Ćeklić, Pomoćnik direktora za Data centar društva „Integra Inženjering“
Nikola Radovanović, Pomoćnik direktora sektora za marketing

Integra Inženjering“ d.o.o.
Banja Luka prima u radni odnos
na određeno vrijeme:

Radnik na održavanju
– kućni majstor


Detaljnije pročitajte ovdje...