iso

INTEGRISANI SISTEM UPRAVLJANJA (IMS)

Kvalitetno izvođenje radova, pružanje vrhunskih usluga, kao i završavanje preuzetih projekata u roku predstavlja osnovnu pretpostavku i razlog našeg uspješnog poslovanja.
Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardima ISO 9001 uveli smo 2003. godine, a danas primjenjujemo Integrisani sistem upravljanja (IMS) koji uključuje međunarodne standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001.

Politika integrisanog sistema upravljanja IMS

Sertifikat o uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

Sertifikat o sistemu upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015

Sertifikat o sistemima upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu ISO 45001:2018

Sertifikat o uspostavljanju sistema upravljanja bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001:2013