info-c

LIČNA KARTA

Privredno društvo  “Integra Inženjering”  je upisano u sudski registar pri okružnom Privrednom Sudu u Banjaluci pod brojem  1-5641-00 od 06.8.1999. godine. Integra Inženjering je društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ime društva: Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge “INTEGRA INŽENJERING” d.o.o. Banja Luka
Registrovano ime/oznaka: “INTEGRA INŽENJERING” d.o.o. Banja Luka
Adresa: Banja Luka, Trg Republike Srpske 8/XIII
Telefon: + 387 51 337 415
Faks: + 387 51 337 492
Email: integra@integragrupa.com
Web stranica: www.integrainzenjering.com
Matični broj: 1795520
JIB: 4400885040007
IB: 400885040007
Šifra djelatnosti: 41.20
Glavna djelatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Ostale djelatnosti: arhitektonske i inženjerske djelatnosti; proizvodnja gotove betonske smjese; hoteli i sličan smještaj; djelatnosti restorana; djelatnosti pripreme i posluživanja pićem; djelatnosti žičane i bežične komunikacije; ostale telekomunikacione djelatnosti; upravljanje računarskom opremom; obrada podataka, hosting i pripadajuće djelatnosti; djelatnosti upravljanja; pomoćne djelatnosti upravljanja zgradom; djelatnosti privatne zaštite; usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema; trgovina na malo gorivima i mazivima.