info-c

LIČNA KARTA

Privredno društvo  “Integra Inženjering”  je upisano u sudski registar pri okružnom Privrednom Sudu u Banjaluci pod brojem  1-5641-00 od 06.8.1999. godine. Integra Inženjering je društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ime društva: Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge “INTEGRA INŽENJERING” d.o.o. Banja Luka

Registrovano ime/oznaka: “INTEGRA INŽENJERING” d.o.o. Banja Luka

Adresa: Banja Luka, Trg Republike Srpske 8/XIII

Telefon: + 387 51 337 415

Faks: + 387 51 337 492

Email: integra@integralgrupa.com

Web stranica: www.integrainzenjering.com

Matični broj: 1795520

JIB: 4400885040007

IB: 400885040007

Šifra djelatnosti: 41.20

Glavna djelatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Ostale djelatnosti: arhitektonske i inženjerske djelatnosti; proizvodnja gotove betonske smjese; hoteli i sličan smještaj; djelatnosti restorana; djelatnosti pripreme i posluživanja pićem; djelatnosti žičane i bežične komunikacije; ostale telekomunikacione djelatnosti; upravljanje računarskom opremom; obrada podataka, hosting i pripadajuće djelatnosti; djelatnosti upravljanja; pomoćne djelatnosti upravljanja zgradom; djelatnosti privatne zaštite; usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema; trgovina na malo gorivima i mazivima.