Integra Inženjering“ d.o.o.
Banja Luka raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1.Dipl.inž.građevinarstva  
2.Dipl.inž.građevinarstva - pripravnik  
Rok za podnošenje prijava je 31.01.2021. godine.