TOP MENADŽMENT

…sa vizijom i značajnim iskustvom čine:

Milan Joka, dipl.inž.građevine, Direktor
Maja Praštalo, Pomoćnik direktora za ekonomsko-komercijalne, kadrovske i opšte poslove
Tamara Regodić Stanković, Pomoćnik direktora za ekonomsko-komercijalne, kadrovske i opšte poslove
Nikolina Savić, dipl.ekonomista, Finansijski direktor
Biljana Kondić, dipl.pravnik, Direktor sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova
Vojislav Ćeklić, Pomoćnik direktora za Data centar društva “Integra Inženjering”
Nikola Radovanović, Pomoćnik direktora sektora za marketing

Integra Inženjering“ d.o.o.
Banja Luka raspisuje konkurs
za prijem radnika:

1.Dipl.inž.građevinarstva  
2.Dipl.inž.građevinarstva - pripravnik  
Rok za podnošenje prijava je 31.01.2021. godine.