TOP MENADŽMENT

…sa vizijom i značajnim iskustvom čine:

Milan Joka, dipl.inž.građevine, Direktor
Maja Praštalo, Pomoćnik direktora za ekonomsko-komercijalne, kadrovske i opšte poslove
Tamara Regodić, Pomoćnik direktora za ekonomsko-komercijalne, kadrovske i opšte poslove
Nikolina Savić, dipl.ekonomista, Finansijski direktor
Biljana Mandić, dipl.pravnik, Direktor sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova
Vojislav Ćeklić, Pomoćnik direktora za Data centar društva “Integra Inženjering”
Nikola Radovanović, Pomoćnik direktora sektora za marketing